Privacyverklaring

Terrex Translations (TXT), gevestigd aan het Kerkeind 15, 4241 XB Arkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Terrex Translations (TXT), Kerkeind 15, 4241 XB Arkel. Telefoon: +31 183 567 597
te bereiken via terrextranslations@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Terrex Translations (TXT) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Terrex Translations (TXT) en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat er zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via terrextranslations@gmail.com, waarna die informatie zal worden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Terrex Translations (TXT) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening.
– U te informeren over wijzigingen in de diensten van Terrex Translations (TXT).

Geautomatiseerde besluitvorming:

Terrex Translations (TXT) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een echt persoon.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

Terrex Translations (TXT) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Terrex Translations (TXT) verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Terrex Translations (TXT) gebruikt alleen technische-, functionele-, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terrex Translations (TXT) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij Terrex Translations (TXT) een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Terrex Translations (TXT) van u heeft in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturenU kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar terrextranslations@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd.

Terrex Translations (TXT) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Terrex Translations (TXT) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en stelt passende maatregelen in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via terrextranslations@gmail.com.